12. mezinárodní studentská konference
25.05.2015

Dne 22. 4. 2015 se v aule Gymnázia Český Těšín uskutečnila 12. mezinárodní studentská konference „Obnovitelné energetické zdroje v teorii a v praxi 2015".

Na úvod konference přivítal účastníky ředitel Gymnázia Český Těšín RNDr. T. Hudec a zvýraznil význam tématiky, kterou se konference zabývá, nejen v kontextu kvality ovzduší regionu.


Dále pak vystoupil předseda spolku TRIANON pan V. Šuňal, organizátor konference, který zrekapituloval divákům rostoucí úroveň partnerské spolupráce se ZST Cieszyn, VŠB-TU Ostrava, Gymnáziem Český Těšín a také rostoucí zájem dalších příhraničních institucí a představitelů měst o celou akci.

Hlavním cílem konference bylo umožnit studentům prezentovat jejich vlastní postoje a náměty v problematice obnovitelných zdrojů energie a jejich praktické aplikaci, které by měly přispět ke zlepšení životního prostředí příhraničního regionu.
Konference se zúčastnilo celkem 38 studentů z 8 středních a vysokých škol od Olomouce až po Bielsko-Biała s celkem 15 zajímavými projekty. Ty svým obsahem pokryly celou škálu alternativních energetických zdrojů od biomasy přes větrné elektrárny, geotermální energii, slunečnou energii, rekuperaci až po kombinované zdroje zabezpečující energetickou nezávislost budov. Účastníci konference se rovněž seznámili s možností využití sluneční energie na Měsíci a vyslechli si také příčiny a následky dnes tolik diskutovaného „blackoutu". I tento závažný problém může být v minimálním potřebném rozsahu eliminován právě alternativními zdroji energií. V poslední prezentaci pak dostali praktický návod, jak si vyrobit vlastní solární kolektor.
Po prezentacích se přešlo do praktické části, ve které byly představeny funkční modely využívající solární či jiný zdroj alternativní energie vytvořené samotnými studenty.


Na závěr všichni účastníci konference hlasovali v anketě o nejhodnotnější prezentaci a vyhodnotili tři nejlepší prezentující, kteří byli oceněni praktickými dárky.


Spolek AUTOLAB se zabývá ekologickými aktivitami se zaměřením na racionální a efektivní recyklaci materiálů. Naším cílem je najít alternativní použití pro materiály, které se nyní skládkují a nejsou dále jakkoliv využívány. Podporujeme rovněž ekologické aktivity partnerských neziskových organizací.
c
O NÁSmNAŠE PROJEKTYmPODPORUJEMEmFOTOGALERIEmPROJEKT VILA-ŠKOLKAmGRANTOVÝ PROGRAMmOCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮmKONTAKT
© 2014 Autolab, All Rights Reserved, Developed by 5Q.